Your browser doesn't support the features required by impress.js, so you are presented with a simplified version of this presentation.

For the best experience please use the latest Chrome, Safari or Firefox browser.

ČISTÝ JAZYK
CLEAN LANGUAGE
CL

„Čistý jazyk je praktický, respektující, nedirektivní, nesugestivní, nevyrušující, neinterpretující způsob facilitace lidí, který vede k plnějšímu, volnějšímu životu abychom existovali tím nejlepším způsobem, jakým můžeme být.“

Phil Harland

Věříme, že s čistým jazykem lidé objeví nový význam „čistoty“ v dnešním světě, ať v komunikaci, vztazích nebo ve svém životě.
Čistý jazyk je jeden z mála způsobů vedení rozhovoru, který nejen mluví o tom, že by facilitátor, kouč, terapeut… neměl nic vkládat do rozhovoru, ale i to důsledně dodržuje.
Vytváří tím prostor, do kterého klient může přinášet vědomé či nevědomé podněty ze svého vnitřního světa.

1. krok:
Používání klientových verbálních a neverbálních projevů.


2. krok:
Kladení čistých otázek.

ČISTÁ OTÁZKA je taková otázka, která neobsahují žádné osobní předpoklady facilitátora.
ČISTÝ JAZYK je tedy způsob, jak facilitátor, kouč, terapeut používá svůj jazyk, bez toho aniž by do mluveného projevu vkládal své vlastní osobní předpoklady.
ČISTÝ ROZHOVOR je rozhovor v čistém jazyce
ČISTÝ PŘÍSTUP je širší pojetí, které využívá čistého jazyka a čistého rozhovoru v nejrůznějších oblastech jako je terapie, koučink, vzdělávání, reflexe praxe atd.

Za vznikem čistého jazyka stojí psycholog David Grove.

Jeho myšlenku rozvíjí:

Pro přechod mezi slajdy použijte mezerník nebo šipky