SERIÁL: 1. Úvod k čistému jazyku

14. 8. 2013 napsal Jan Nehyba


Tento seriál z velké části vychází z námi publikovaného článku v časopisu Psychoterapie (roč. 7, č. 2, 2013). Rozhodli jsme se jej trochu „naporcovat“, aby byl pro čtenáře více stravitelný. „Čistý jazyk“ potažmo „čistý přístup“ (rozdíl najdete zde) je jeden z postmoderně orientovaných (terapeutických) přístupů vycházející z myšlenek Davida Grova. Jde o přístup vyznačující se způsobem vedení rozhovoru, specifickým v tom, že zajišťuje, aby terapeutovy, koučovi, facilitátorovi vědomé (z velké míry i neuvědomované) obsahy jeho myšlení zbytečně „neznečišťovaly“ obsah terapeutického rozhovoru – to umožňuje samotnému klientovi ponořit se hlouběji do procesů jeho vlastní mysli a těla (vtělených procesů). Na první pohled tento přístup vypadá jednoduše. Jedna věc je však číst si o čistém jazyce, druhá je vidět proces v akci a třetí je zažít si jej, další pak praktikovat...

 

Odkud se to vzalo?

Myšlenka čistého jazyka pochází od Novozélanďana s evropskými a maorskými kořeny Davida Grova (1950–2008). Po studiích v Austrálii a na Novém Zélandu vystudoval v roce 1983 poradenskou psychologii na Univerzitě v Minnesotě. Jeho zaměření byla ericksonovská a strategická terapie. Během tohoto období byl však ovlivněn kromě M. H. Ericksona celou řadou jiných terapeutů, předně C. Rogersem, V. Satirovou a antropologem G. Batesonem. Ve své práci se na začátku podrobněji zabýval řešením stresu, fóbií a především pomáhal obětem traumatu. O tom svědčí i to, že roku 1985 uspořádal Mezinárodní sympozium o stresu a úzkostných poruchách (Grove, 2004:1). Své zkušenosti z tohoto období sepsal jako spoluautor (s Panzerem) v knize Resolving Traumatic Memories: Metaphors and Symbols in Psychotherapy, v níž také explicitně pojednává o „čistém jazyce“. Během 90. let se k němu připojilo několik odborníků, kteří sdíleli jeho myšlenky a dále je společně rozvíjeli, a to mnohdy až do podoby vlastních publikací. Především to byli Lawley a Tompkins (2000), kteří svou podobu rozvíjení čistého jazyka nazvali „symbolickým modelováním“, Harland (2012), Sullivan a Rees (2008) nebo Way (2013), kteří se snaží prohlubovat myšlenku čistého jazyka a rozvíjet ji dál v aplikaci na nejrůznější oblasti jako je výchova a vzdělávání nebo koučink a podobně.

 

--
Grove, D. J., Panzer B. I. (1989). Resolving Traumatic Memories: Metaphors and Symbols in Psychotherapy. New York: Irvington.
Grove, D. (2004). A Profile of David J. Grove M. S. [online]. [14. 4. 2013]. Dostupný z: http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/277/1/David-Grove-a-profile-2004/Page1.html.
Harland, P. (2012). Trust me, I´m the patient. London: Wayfinder Press.
Lawley, J., Tompkins, P. (2000). Metaphors in Mind: Transformation through Symbolic Modelling. London: The Developing Company Press.
Sullivan, W., Rees, J. (2008). Clean Language: Revealing Metaphors and Opening Minds. Wales: Crown House Publishiung.
Way, M. (2013). Clean Approaches for Coaches: How to Create the Conditions for Change Using Clean Language and Symbolic Modelling.
Hampshire: Clean Publishing.
Stránky Katěriny Málkové, která se zabývá čistým jazykem: http://emergence.cz/cisty-jazyk.html